Władze Oddziału Miejskiego

     Organami Oddziału Miejskiego PTTK w Dębline są:

 • Walny Zjazd,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeński.

     W dniu 14 marca 2009 roku na Walnym Zjeździe Oddziału Miejskiego PTTK w Dęblinie dokonano wyboru nowych władz. Skład poszczególnych organów przedstawiony jest poniżej.

Zarząd

     W kadencji 2009-2013 w skład Zarządu Oddziału Miejskiego w Dęblinie wchodzą:

 • Prezes - kol. Dariusz Kamiński
 • Wiceprezes - kol. Mirosław Kruk
 • Sekretarz - kol. Anna Suszek
 • Skarbnik - kol. Bożena Pyra
 • Członek - kol. Jacek Rayski
 • Członek - kol. Sławomir Ojrzyński

Komisja Rewizyjna

     W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejskiego w Dęblinie kadencji 2009-2013 wchodzą:

 • Przewodniczący - kol. Mariusz Duliński
 • Członek - kol. Iwona Stachurska
 • Członek - kol. Waldemar Warenica

Sąd Koleżeński

     Sąd Koleżeński Oddziału Miejskiego w Dęblinie obecnej kadencji (2009-2013) stanowią:

 • Przewodniczący - kol. Sylwester Olczak
 • Członek - kol. Jolanta Kruk
 • Członek - kol. Sylwia Jedrych

Podziękowania

     Nowy Zarząd dziękuje koleżankom i kolegom będącym we władzach oddziału minionej kadencji za ich zaangażowanie i pracę na rzecz Oddziału oraz za wszelkie wysiłki włożone w działalność turystyczno-krajoznawczą.

     Podziękowania te skierowane są do: kol. Mirosława Kruka, kol. Teresy Rayskiej, kol. Urszuli "Julki" Lipińskiej, kol. Bożeny Pyra, kol. Anny Suszek, kol. Tadeusza Ryszkowskiego, kol. Jerzego Kucharskiego, kol. Agaty Osika-Kucharskiej, kol. Władysława Ziębińskiego, kol. Dariusza Kamińskiego, kol. Jolanty Kruk i kol. Jacka Rayskiego.

     My też dołączamy sie do podziękowań. Dziekujemy! (JR)

Stona powstała w oparciu o serwis Kurs HTML - strona www za darmo Sławomira Kokłowskiego.
© Oddział Miejski PTTK - Dęblin
webmaster