Historia Oddziału

     Jak widzisz na razie jest tu wiele braków, ale liczymy, że zawartość tej strony zwiększy się szybko we współpracy z byłymi i obecnymi członkami i sympatykami. Nie pogardzimy informacjami od wszystkich innych. Na pewno jest coś, co wiesz i warte jest zamieszczenia.

     Chcielibyśmy zawrzeć tu informacje dotyczące działalności Odddziału od momentu jego powstania do czasów obecnych w oparciu o dokumenty, zdjęcia i relacje. Będziemy zamieszczać je sukcesywnie w miarę ich napływania i możliwości czasowych i klasycznego "widzimisię" administratora ;P

     Jeśli zdarzy się, że znajdziesz nieścisłość, przekłamanie lub brak informacji na jakiś temat w dziedzinie historii Oddziału - nie zwlekaj, napisz do nas, zadzwoń i miej wpływ na jakość, poprawność i spójność naszej strony.

Na stronie:

Artykuł z Miedzy Nami'99    Prezesi Oddziału    Siedziby Oddziału    Kalendarium Oddziału   


XXXV lat Oddziału PTTK w Dęblinie

(obszerne fragmenty artykułu w "Między Nami" - czerwiec'99)

     W tym roku mija 35 lat od powstania Oddziału PTTK w Dęblinie. Ale zanim został utworzony Oddział pierwsze struktury PTTK pojawiły się w naszym mieście parę lat wcześniej, bo już w roku 1957, więc zaledwie trzy lata po uzyskaniu przez Dęblin praw miejskich. W marcu tego roku w Oddziale w Puławach zarejestrowano Wojskowe Koło nr 6 "Lotnik" przy Oficerskiej Szkole Lotniczej, w której skład wchodziły sekcje fotograficzna i motorowa. W roku 1961 nastąpiło przerejstrowanie Koła do Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTTK w Warszawie ze zmiana numeru Koła z 6 na 8 i zaniechaniem nazwy "Lotnik".

     Dnia 20 maja 1964 roku na bazie WK PTTK nr 8 w Dęblinie i WK PTTK nr 10 w Stężycy powołano w Rykach Oddział PTTK z siedzibą w Dęblinie. Pierwszym prezesem zostal ppłk Bolesław Jabłoński. Początkowo zrzeszonych było ok. 65 członków, w latach następnych ilość ta wzrastała i niebawem było ich ok 200. Oddział wystapił z dość bogata oferta turystyczną: organizował wczasy wędrowne, turystykę pieszą, rowerową, żeglarską. Efektem propagowania turystyki było włączenie do Oddziału w roku 1965 Klubu Turystytki Pieszej "Optymiści" i Klubu Wodniackiego "Rybitwy". W 1966 roku powstało Koło Wojskowe PTTK nr 12 zrzeszające podchorążych OSL. W tym samym roku Oddział uzyskał prawo utworzenia Terenowego Referatu Weryfikacyjnego OTP w stopniu popularnym, a w 1971 roku w stopniu brązowym i srebrnym. Klub wodniacki poprzez szkolenia swej kadry programowej uzyskał w 1967 roku prawo rejestrowania łodzi żaglowych i motorowych oraz nadawania uprawnień wodniackich. Nawiązana została współpraca z Yacht Clubem Marynarki Wojennej w Gdyni co umożliwiało dęblińskim wodniakom udział w regatach i rejsach morskich

     Należy podkreślić integrującą społeczeństwo dęblińskie rolę Oddziału PTTK, który skupiał wojskowych, cywili, harcerzy, młodzież i dorosłych. Organizowano dla ich wiele szkoleń poczynając od organizatorów turystyki, przez żeglazry, sterników jachtowych, i motorowodnych, społecznych opiekunów przyrody i zabytków, krajoznawców regionu po przewodników i przodowników turystyki. Z nich była tworzona kadra Oddziału. Organizował on imprezy turystyki kwalifikowanej o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Były to m. in.: w roku 1967 Ogólnopolski Zlot Turystów i Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Wieprz 71" oraz liczne rajdy piesze po Mazowszu i Lubelszczyźnie, spływy i rejsy po Wiśle, Wieprzu i Wielkich Jeziorach Mazurskich. Dzieki działaczom Oddziału wyznakowano szlak z Maciejowic do Puław w 1967 roku oraz szlak grn. F. Kleeberga na odcinku Dęblin - Sobieszyn w latach 1972-73. W roku 1968 na skraju wsi Głusiec rozpoczęto sypanie kopca - kurhanu upamietniającego bohaterską śmierć kpr Michała Okurzałego w sierpniu 1944 r. Oddział zajmował sierównież działalnością edytorską, wydając liczne informatory turystyczno-krajoznawcze popularyzujące wiedzę o terenach leżących u ujścia Wieprza do Wisły, np.: Dęblin i okolice, Stężyca i okolice, Przyjaciel Dęblina i inne

      W połowie lat siedemdziesiątych pojawiły się nowe formy turystyki wysokokwalifikowanej. Od 1975 roku zaczęto organizować systematycznie wyjazdy w góry, również w okresie zimowym, połączone z nauką jazdy na nartach. Niestety w 1975 roku zakończył działalność KTP "Optymiści" i rozwiązano Komisję Turystyki Pieszej utrzymując Referat Weryfikacyjny OTP. Ale dzięki rozwiniętej sieci Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych wzrasta liczba młodzieży szkolnej w Oddziale. W roku 1978 w Dęblinie odbył się m. in. VI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy i XIV Wojewódzki Zlot Przodowników i Aktywu Turystyki Pieszej. W tymże 1978 roku Oddział zmienił nazwę na cywilno-wojskowy obejmujący swoim zasięgiem teren Dęblina, Ryk i Sobieszyna.

     Powstału nowe kluby. W roku 1980 powstał Dębliński Klub Turystyki Górskiej, a w rok później Klub Imprez na Orientacje "MAP". Od 1982 roku pomimo wprowadzenia stanu wojennego organizowano coroczne Złazy Klubu Górskiego przez pierwsze lata na Babiej Górze. Od 1983 roku członkowie DKTG rozpoczęli szkolenia skałkowe na obozach w Dolinie Kobylańskiej k/Krakowa i taternickie w Tatrach Wysokich. W tym samym roku ponownie nastąpiła zmiana nazwy na Oddział Wojskowy PTTK przy Wyższej Oficerskiej Szkole Wojskowej w Dęblinie. Trzon działaczy w tym okresie stanowili żołnierze zawodowi, niemniej dalej był otwarty dla cywilnych mieszkańców Dęblina. Ciekawą inicjatywą była utworzona w 1979 roku Szkoła Aktywu Kół PTTK. Poprzez SAK organizowano liczne wyprawy w góry połączone ze szkoleniami turystycznymi.

     Atrakcyjność proponowanych form uprawiania turystyki spowodowała napływ członków. W rekordowym 1982 roku Oddział liczył 1088 zarejestrowanych członków PTTK. Nad tak dobrze prosperujący zdawałoby sie Oddział nadciągnęły jednak "czarne chmury". Animozje między działaczami doprowadziły do rozpadu organizacji na dwie odrębne jednostki: (...) Oddział Wojskowy działajacy na Lotnisku i przejściowo na Twierdzy oraz nowo powołany do życia w dniu 2 czerwca 1986 roku Oddział Miejski PTTK w Dęblinie zrzeszający turystów cywilnych. Powstał on w oparciu o Dębliński Klub Turystyki Górskiej, który jako pierwszy opuścił Oddział Wojskowy oraz Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne, które poszły w ślad za nim. Prowadzone od paru lat szkolenia skałkowe i taternickie dla członków DKTG pozwoliły otworzyć działalność gospodarczą Oddziału Miejskiego w postaci prac na wysokościach.

     Zmiany polityczne i ekonomiczne przełomu osiemdziesiatych i dziewięćdziesiątych całkowicie odmieniły oblicze PTTK, również w Dęblinie. Wydatnie zmalała ilość członków, Oddział Miejski zaprzestał dziłalności gospodarczej ale dalej funkcjonował. Próby czasu nie wytrzymał Oddział Wojskowy, który zawiesił działalność. W tej sytuacji pozostający jako jedyny na terenie Dęblina Oddział Miejski zarejestrował w 1993 roku Koła Wojskowe. W ten sposób po raz kolejny PTTK stalo się czynnikiem integrującym środowisko naszego miasta. Mimo bardzo trudnych warunków ekonomicznych OM PTTK nie zaniechał działalności statutowej. DKTG systematycznie prowadził szkolenia skałkowe, organizował coroczne Złazy w różnych górach Polski, a w roku 1995 był organizatorem XV Ogólnopolskiego Zlotu Klubów Górskich i Alpinistycznych w Dęblinie. Sekcja Żeglarska organizowała obozy i szkolenia na Wielkich Jeziorach Mazurskich, aż z braku możliwości dofinansowania zawiesiła działalność w 1996 roku.

     W roku 1994 odbył się kurs przewodników po Małym Mazowszu. Część jego absolwentów założyła Klub Przewodników przy OM PTTK. Po dwóch kursach Przodowników Kolarskiej Odznaki Turystycznej OM wśród kadry programowek ma kilku Przodowników Turystyki Kolarskiej.

     W roku ubiegłym [czyli w 1998 - przyp. JR] Oddział Miejski liczył 50 członków z opłaconymi składkami. W porównaniu do lat osiemdziesiatych jest to ilość skromna. Na pocieszenie można powiedzieć, że są to ludzie w pełni wiedzący dlaczego należą do tej organizacji turystycznej. W roku bieącym ilość się raczej nie powiększy. Od kilku lat sytuacja finansowa Oddziału jest bardzo trudna. Jeśli Oddział Miejski nie otrzyma pomocy z zewnątrz jego istnienie jest zagrożone. (...)

     Na podstawie artykułów kol. A Małeckiego zamieszczonych w lokalnej prasie - opracował Jerzy Kucharski

     Artykuł odszukał i przepisał - JR

do góry...


Prezesi Oddziału

     Prezesi Oddziału PTTK w Dęblinie (w tym Miejskiego od 1986 roku)

2009 - nadal Dariusz Kamiński
2005 - 2009 Mirosław Kruk
2001 - 2005 Jerzy Kucharski
1996 - 2001 Danuta Mońka
1991 - 1995 Agata Osika
1986? - 1991 Agata Osika
Stanisław Krok
?? ??
1964 - ?? ppłk Bolesław Jabłoński

     Kto i kiedy pełnił zaszczytną funkcję prezesa Oddziału PTTK przed 1986 rokiem? Jeśli masz taką wiedzę podziel się nia z nami. (JR)

do góry...


Siedziby Oddziału PTTK w Dęblinie

     Miejsca, w których mieścił się Oddział PTTK w Dęblinie (w tym Miejski od 1986 roku):

?? - nadal Miejski Dom Kultury, ul 15 PP Wilków 32
1986 - ?? Miejski Dom Kultury, ul. 1 maja 160
?? - 1986 "Stara Brama" przy wyjeździe z lotniska

     Prosimy o pomoc w tej sprawie. Mile widzane są zdjęcia, które po przeskanowaniu natychmiast oddamy włascicielom (JR)

do góry...


Kalendarium

     Jest to kalendarium do tzw konsultacji. Informacje dodatkowe czy sprostowania są mile widziane. (JR)

III 1957 rejestracja w Oddziale w Puławach Wojskowego Koła nr 6 "Lotnik" przy Oficerskiej Szkole Lotniczej
1961 przerejstrowanie Koła do Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTTK w Warszawie; zmiana numeru Koła z 6 na 8 i zaniechanie nazwy "Lotnik"
20 V 1964 powołanie Oddziału PTTK z siedzibą w Dęblinie
1965 włączenie do Oddziału Klubu Turystytki Pieszej "Optymiści" i Klubu Wodniackiego "Rybitwy"
1966 powstanie Koła Wojskowego nr 12
1966 uzyskanie prawa utworzenia Terenowego Referatu Weryfikacyjnego OTP w stopniu popularnym
1967 uzyskanie prawa rejestrowania łodzi żaglowych i motorowych oraz nadawania uprawnień wodniackich
1967 organizacja Ogólnopolskiego Zlotu Turystów
1967 wyznakowano szlak z Maciejowic do Puław
1968 rozpoczęto sypanie kopca - kurhanu kpr Michała Okurzałego
1971 uzyskanie prawa utworzenia Terenowego Referatu Weryfikacyjnego OTP w stopniu brązowym i srebrnym
1971 organizacja Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego "Wieprz 71"
1972-73 wyznakowano szlak gen. F. Kleeberga na odcinku Dęblin - Sobieszyn
1975 kończył działalność KTP "Optymiści", rozwiązano Komisję Turystyki Pieszej
1978 organizacja VI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego i XIV Wojewódzkiego Zlotu Przodowników i Aktywu Turystyki Pieszej
1978 zmiana nazwy Oddziału na cywilno-wojskowy
1979 utworzenie Szkoły Aktywu Kół PTTK (SAK)
1980 powstał Dębliński Klub Turystyki Górskiej
1981 powstał Klub Imprez na Orientacje "MAP"
1983 zmiana nazwy na Oddział Wojskowy PTTK przy Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej
2 VI 1986 utworzenie Oddziału Miejskiego PTTK
1993 zawieszenie działalności Oddziału Wojskowego, rejestracja w Oddziale Miejskim Kół Wojskowych PTTK
1994 kurs przewodników po Małym Mazowszu, założenie Klubu Przewodników
1995 organizcja XV Ogólnopolskiego Zlotu Klubów Górskich i Alpinistycznych
1996 zawiesiła działalność Sekcja Żeglarska
1996 reaktywacja Oddziału Wojskowego
?? co jeszcze?

do góry...

Stona powstała w oparciu o serwis Kurs HTML - strona www za darmo Sławomira Kokłowskiego.
© Oddział Miejski PTTK - Dęblin
webmaster