Aktualności

     Znajdziesz tu wszystko co dotyczy bierzących spraw tzn. informacje o bierzących wydarzeniach i relacje z zakończonych, aktualne wysokości składek członkowskich, o tym jak zapisać sie do PTTK, terminach zebrań itp.

     Zapraszamy członków, sympatyków i chętnych do wstąpienia do siedziby naszego Oddziału na nasze spotkania, które odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 17.00 - 19.00 (a niekiedy i dłużej :) ).

     Wszystkich byłych, obecnych i przyszłych członków Oddziału Miejskiego PTTK w Dęblinie, a także osoby niezrzeszone zapraszamy do współpracy i publikowania swoich materiałów, prac, badań, wystaw etc. z dziedziny szeroko rozumianego krajoznawstwa, historii, turystyki, regionalizmu czy przyrody na naszej stronie. Uczynimy to w jak najszybszym czasie i oczywiście bezpłatnie.

     Osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy (zajdziesz je tutaj). (JR)

Na stronie:

Składki na 2013 rok    Nowe władze w Oddziale    Izery'13    Ogłoszenie o wyborach    Opłatek u turystów    Zaproszenie na Turystyczny Opłatek    Zaproszenie na XXII Turystyczne Ostatki    Zaproszenie na II nocne granie i śpiewanie    Stanisław Krok Honorowym Obywatelem Dęblina    Nowe otwarcie w redagowaniu strony    I nocne granie i śpiewanie przy kominku    Jak się zapisać do PTTK?   


Składki członkowskie na 2013 rok

legitymacja.jpg

     Do wszystkich członków Oddziału: aby przedłużyć ważność legitymacji PTTK i korzystać z należnych zniżek organizacyjnych należy niezwłocznie opłacić składki członkowskie wpłacając odpowiednią kwotę do skarbnika. Wysokość składek w 2013 roku jest nastepująca:

 • 40 zł/rok - normalna składka członkowska,
 • 20 zł/rok - ulgowa składka członkowska,
 • 6 lub 10 zł - jednorazowe ulgowe lub normalne wpisowe (przy zapisie do PTTK),
 • dowolna składka darczyńcy - w dowolnym czasie i wysokości

     Przypominamy, że przy wpłacie składki za cały rok ważnośc legitymacji PTTK mija dopiero 31 marca natępnego roku, tzn. przy opłacaniu składki za 2013 rok, ważność mija 31 marca 2014 roku.

     O tym jak zapisać sie do PTTK, możesz przeczytać tutaj. (JR)

do góry...


Nowe władze w Oddziale

     Walny Zjazd Oddziału Miejskiego PTTK w Dęblinie 9 marca 2013 roku w drodze głosowania tajnego wybrał na kadencję 2013 - 2017 nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Oto składy poszczególnych organów Oddziału:

Zarząd Oddziału:
 • Prezes - kol. Dariusz Kamiński
 • Wiceprezes - kol. Sławomir Ojrzyński
 • Skarbnik - kol. Sylwia Jędrych
 • Sekretarz - kol. Anna Suszek
 • Członek - kol. Jacek Rayski
Komisja Rewizyjna:
 • Przewodniczący - kol. Waldemar Warenica
 • Członek - kol. Małgorzata Radomska
 • Członek - kol. Mariusz Duliński
Sąd Koleżeński:
 • Przewodniczący - kol. Sylwester Olczak
 • Członek - kol. Tadeusz Ryszkowski
 • Członek - kol. Katarzyna Rayska

     Wybranym do władz Oddziału koleżankom i kolegom serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie mądrego kierowania Oddziałem, właściwych decyzji, umiejętnej współpracy ze wszystkimi członkami i nie tylko. (JR)

do góry...


II Przyjacielskie Spotkania na nartach biegowych
Góry Izerskie 23 lutego – 2 marca 2013 roku

     Sobotnia pogoda w Jakuszycach, gdzie dojechaliśmy pociągiem i autobusem, przywitała nas zadymką, która utrzymała się na całej Trasie Biegu Piastów. Ten dzień to dojście do schroniska Orle – naszej bazy noclegowej. Od niedzieli do wtorku przemierzaliśmy w polskiej części Gór Izerskich nie tylko ratrakowane trasy biegowe, ale również te dziwicze, przykryte ogromną ilością śniegu...

więcej....

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii DKTG.

do góry...


Ogłoszenie o wyborach

urna.jpg

     Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Dęblinie zwołuje w dniu 9 marca 2013 roku o godz. 16.00 Zjazd Oddziału, który odbędzie się w siedzibie Oddziału w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 5A (Gawra).

     Ponadto Zarząd informuje, że drugi termin Zjazdu wyznaczono na 9 marca 2013 roku o godz. 16.15.


      Porządek obrad przewiduje:

 • wybranie prezydium Zjazdu,
 • wybranie komisji skrutacynej,
 • sprawozdanie Prezesa Zarządu OM PTTK z Działalności Oddziału za okres kadencji,
 • udzielenie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi
 • wybory i ukonstytuowanie się nowego Zarządu,
 • wybory i ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej,
 • wybory i ukonstytuowanie się Sądu Koleżeńskiego,
 • wybór delegata Oddziału na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK i na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK
 • wystąpienie Prezesa Nowego Zarządu,
 • sprawy różne,
 • zakończenie obrad.

     Zarząd jednocześnie przypomina iż, obowiązkiem członka Oddziału jest, poza uczestnictwem na imprezach turystycznych, udział w Zjeździe Oddziału. (JR)

do góry...


Opłatek u turystów

     18 grudnia 2012 roku o godzinie 18.00 w siedzibie naszego Oddziału odbyło się spotkanie opłatkowe. Tradycyjnie całść rozpoczął Prezes OM PTTK kol. Dariusz Kamiński, składając wszystkim najlepsze życzenia, następnie zrobili to nawzajem wszyscy pozostali przełamując się opłatkiem.

     Więcej zdjęć w galerii.

     Tegoroczne spotkanie zaszczyciła swoją obecnością Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Pani Agata Osika-Kucharska, która przekazała na ręce obecnych gorące życzenia świąteczne i noworoczne. Przez długi czas przy cieple kominka, obficie zastawionym potrawami wigilijnymi stole oraz dźwiękach kolęd i pastorałek słychać było naprzemian rozmowy o planach na rok przyszły i wspominki z tegorocznych imprez.(JR)

do góry...


Zaproszenie na Turystyczny Opłatek

     Serdecznie zapraszamy wszystkich kolegów i koleżanki oraz sympatyków na Spotkanie Wigilijne w Oddziale Miejskim PTTK w Dęblinie, które odbędzie się dnia 18 grudnia 2012 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Oddziału. (SJ)

do góry...


Zaproszenie na XXII Turystyczne Ostatki

     W imieniu zarządu PTTK OM Dęblin oraz DKTG serdecznie zapraszamy na „XXII Turystyczne Ostatki 2012”, które w tym roku odbędą się 8 i 9 grudnia 2012 roku w Chełmie. W planie jest zwiedzanie Chełmskich Podziemi Kredowych i wielu ciekawych miejsc miasta Chełm. Naszym przewodnikiem będzie sam Prezes chełmskiego Oddziału PTTK.

      Jak tradycja nakazuje, wieczorem odbędzie się gawęda turystyczna połączona z podsumowaniem sezonu i projekcją pamiątkowych zdjęć. Wszystkich chętnych zapraszamy, aby aktywnie spędzić z nami grudniowy weekend. szczegółowe informacje zawarte są tutaj oraz u odpowiedzialnych: kol. Tadeusza Ryszkowskiego (tel. 694816388) oraz kol. Sylwii Jędrych (tel. 608657087). (SJ)

do góry...


Zaproszenie na II nocne granie i śpiewanie przy kominku

     Dnia 1 grudnia o godz. 18:00 zapraszamy na „II NOCNE GRANIE I ŚPIEWANIE PRZY KOMINKU”. Spotkanie odbędzie się w „Gawrze” - siedzibie Oddziału Miejskiego oraz DKTG w Miejskim Domu Kultury w Dęblinie. Celem spotkania jest integracja środowiska turystycznego i dobra zabawa przy dźwiękach gitary. Szczegóły tutaj lub u kol. Mariusza Dulińskiego tel. 883387207, e-mail: mariusz_dulinski@wp.pl. (SJ)

do góry...


Stanisław Krok Honorowym Obywatelem Dęblina

     11 listopda 2012 roku w dęblińskim Ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której wręczono przyznane specjalna uchwałą Rady Miasta tytuły Honorowego Obywatela Miasta Dęblin. Jednym z uhonorowanych został pośmiertnie Stanisław Krok (1924 - 2009), założyciel i wieloletni prezes Dęblińskiego Klubu Turystyki Gorskiej PTTK, aktywny działacz i filar Oddziału Miejskiego PTTK w Dęblinie, Radomiu oraz działacz PTT.

     Laudację wygłosił Krzysztof Karbowski, a pamiątkowy medal wręczył małżonce ś.p. Stanisława Kroka Pani Krystynie Krok Przewodniczący Rady Masta Henryk Wiejak. Z tej to okazji na cześć Honorowego Obywatela Michał Pastuszak i Jacek Rayski wykonali znany utwór z kręgu piosenki turystycznej "Kiedy góral umiera...". Po uroczystości licznie przybyli dawni i obecni członkowie Dęblińskiego Klubu Turystyki Górskiej PTTK im. Klimka Bachledy mogli powspominać kol. Stanisława, posłuchać gawędy kol. Krzysztofa Chodkiewicza oraz obejrzeć slajdy i zdjęcia.(JR)

do góry...


Nowe otwarcie w redagowaniu strony

     Po dwuletniej przerwie podejmujemy probę terminowej aktualizacji strony (listopad 2012). Nie będzie to jednak możliwe bez aktywnej współpracy ze wszystkimi członkami Oddziału. Teksty się same nie napiszą, a zdjęcia się same nie wybiorą. Każda czyność wymaga czasu i zaangażowania, zwłaszcza prowadzenie strony www. Bez treści żadne medium nie ma racji bytu - stąd prośba o współpracę.

     Wszystkich byłych, obecnych i przyszłych członków Oddziału Miejskiego PTTK w Dęblinie, a także osoby niezrzeszone zapraszamy do współpracy i publikowania swoich materiałów, prac, badań, wystaw etc. z dziedziny szeroko rozumianego krajoznawstwa, historii, turystyki, regionalizmu czy przyrody na naszej stronie. Uczynimy to w jak najszybszym czasie i oczywiście bezpłatnie.

     Osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy (zajdziesz je tutaj). (JR)

do góry...


I nocne granie i śpiewanie przy kominku

     W dniu 3 grudnia w Gawrze Oddziału Miejskiego PTTK w Dęblinie odbyło się "Pierwsze nocne granie przy kominku", promujące hasło "Biesiada bez wyjazdu", w którym wzięli udział zaproszeni goście oraz wszyscy klubowicze, z Prezesem Oddziału na czele. Pomysłodawcą biesiady był kol. Mariusz Duliński. Przy wspólnym, suto zastawionym stole własnoręcznie wykonanymi potrawami, obecni śpiewali piosenki z kręgu poezji spiewanej, piosenki turystycznej oraz szanty wpatrując się w blask palącego się w kominku ognia. Nie zabrakło również anegdot i opowiadań z czasów dawnych i teraźniejszych.

     Więcej zdjęć w galerii.

     Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze, biesiadnicy rozjeżdżając się (czyt.rozchodząc się ;-)) do domów "nucili znajome piosenki" (zupełnie jak w piosence), mając nadzieję że spotkają się za rok na "Drugim nocnym graniu i śpiewaniu przy kominku". (MD, JR)

do góry...


Jak zapisać się do PTTK?

     Każdy osoba, która chciałaby wstąpić w nasze szeregi winna zgłosić się do dowolnego Oddziału (najlepiej, oczywiście do nas :P) z dwoma zdjęciami formatu 40x30, wypełnić deklarację wstąpienia do PTTK oraz zapłacić składkę członkowską z jednorazowym wpisowym. Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość. Informacje, które powinieneś przygotować do wypełnienia deklaracji znajdziesz tutaj. (JR)

do góry...

Stona powstała w oparciu o serwis Kurs HTML - strona www za darmo Sławomira Kokłowskiego.
© Oddział Miejski PTTK - Dęblin
webmaster